Wij Willen Actie een initiatief van Urgenda

“Samen kunnen we de klimaatcrisis keren”

Nederland heeft twintig jaar nauwelijks iets gedaan aan het omschakelen naar schone, veilige energie. We stevenen met zijn allen af op gevaarlijke klimaatverandering. Wij willen actie. Wij stappen naar de rechter om op basis van erkende wetenschappelijke kennis te bewerkstelligen dat de overheid tot actie wordt aangezet. Met beter beleid en actie kan de overheid de bedrijven en burgers die al bezig zijn veel beter helpen bij de benodigde versnelling. Lees meer, pleit mee of draag op je eigen manier bij aan een duurzame toekomst.

Lees verder Wij Willen Actie | Urgenda

Comments are closed.